Brugs Foto atelier

Over ons

De club werd gesticht in 1934 (tel zelf de jaartjes...) , en we hebben dus reeds alle doka- en fototechniek-watertjes doorzwommen. Het was, en is nog steeds , onze hoofdbedoeling jaarlijks ons werk te presenteren aan een breder publiek, tegenwoordig in de prestigieuze garemijnzaal onder onze halletoren.

Wedstrijden liggen ons tegenwoordig minder, hoewel elk van ons daar vrij in is. Jureren, met alle respect, is immers per definitie erg subjectief, en kan alleen onze vrijheid beknotten.

Ons aantal is beperkt tot een 16-tal leden, wegens lokaalgrootte en tentoonstellingsmogelijkheden. Alle leden doen mee aan de tentoonstelling (tenzij overmacht...) Onze clubactiviteit beperkt zich voornamelijk tot het bespreken van mekaars werk, eerst digitaal, later op papier. Via deze opbouwende kritiek hopen we ons werk steeds beter te maken. Uiteraard wordt info doorgespeeld, en worden al eens Lightroom- en Photoshop probleempjes besproken. Misschien kunnen we dus eerder spreken van een fotografencollectief dan van een fotoclub, vandaar onze naam: Brugs fotoatelier. BFA voor de vrienden....